Đóng góp ý kiến

Thời gian giải quyết hồ sơ của Ông/bà như thế nào?

Sớm hơn so với thời gian hẹn trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả

Trễ hẹn nhưng được thông báo lý do trễ

Trễ hẹn nhưng không được thông báo lý do trễ

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 99
  • Tháng hiện tại: 239
  • Tổng lượt truy cập: 107997

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày   Đến ngày
STT Tên thủ tục
1

Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

2

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

3

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

4

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

5

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

6

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

7

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

8

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

9

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

10

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

11

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

12

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

13

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

14

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

15

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

16

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

17

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

18

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

19

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ CN

20

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

21

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

22

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí

23

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh

24

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

25

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

26

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

27

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

28

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

29

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

30

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện

1 2 3 4  Trang sau