Đóng góp ý kiến

Ông/bà có được cán bộ hướng dẫn viết hồ sơ và các bước giải quyết thủ tục hành chính không?

Có hướng dẫn tận tình, dễ hiểu

Có hướng dẫn

Có hướng dẫn nhưng qua loa, khó hiểu

Không hướng dẫn

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 27
  • Tháng hiện tại: 792
  • Tổng lượt truy cập: 74122
Ban hành từ ngày   Đến ngày
STT Tên thủ tục
1

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

2

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an tỉnh Tuyên Quang

3

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

4

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

6

Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện

7

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

8

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

9

Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện

10

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

11

Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

12

Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

13

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

14

Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện

15

Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

16

Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

17

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

18

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

19

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

20

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

21

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

22

Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ

23

Đăng ký, sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an tỉnh Tuyên Quang

24

Cấp lại chứng minh nhân dân (9 số)

25

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biến số xe

26

Đổi chứng minh nhân dân (9 số)

27

Cấp chứng minh nhân dân (9 số)

28

Đăng ký xe tạm thời

29

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an tỉnh Tuyên Quang

30

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

1 2  Trang sau