Đóng góp ý kiến

Thời gian giải quyết hồ sơ của Ông/bà như thế nào?

Sớm hơn so với thời gian hẹn trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả

Trễ hẹn nhưng được thông báo lý do trễ

Trễ hẹn nhưng không được thông báo lý do trễ

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 33
  • Tháng hiện tại: 213
  • Tổng lượt truy cập: 72022
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Phương tiện giao thông cơ giới phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy và các điều kiện an toàn vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ khác.
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (mẫu PC02).  
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ); giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với phương tiện thủy nội địa); giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng, xi téc chứa chất, hàng nguy hiểm theo quy định của các Bộ, ngành (nếu có); hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.  
Số lượng hồ sơ
 
  01 (một) bộ
Thời hạn giải quyết
  
   Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện và cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc đơn vị (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết).
Lệ phí

  

Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/ Kết quả
B1 - Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ;
- Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.
Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết) Theo mục 5.2
B2 Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày;
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo B1.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Không quá 1/2 ngày BM 01 - Giấy biên nhận
B3 - Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Bộ phận nghiệp vụ
BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4 Thẩm định hồ sơ:
- Thẩm định chuyên môn;
- Thẩm định về pháp lý.
Bộ phận nghiệp vụ Không quá 08 ngày BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B5 Trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt Lãnh đạo phòng Không quá 1/2  ngày  
B6 Sau khi Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đã được lãnh đạo đơn vị ký duyệt, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sẽ đóng dấu và chuyển kết quả xuống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận nghiệp vụ Không quá 01  ngày Mẫu số PC01
B7 Tiếp nhận Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ và vào sổ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
B8 Trả lại kết quả cho tổ chức, công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính BM 03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
B9 Thống kê và theo dõi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính BM 04 - Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lưu ý - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
- Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng cháy chữa cháy.
- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về  sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2001
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005  của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;
- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014/ của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Thông tư số 35/2010/TT-BCA Quy định về cấp giấy phép vận chuyển Vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.