Đóng góp ý kiến

Ông/bà nhận xét như thế nào về thái độ của cán bộ khi giao tiếp, giải quyết hồ sơ?

Lịch sự, tận tình, chu đáo

Bình thường

Thờ ơ

Hách dịch, nhũng nhiễu

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 17
  • Tháng hiện tại: 660
  • Tổng lượt truy cập: 50512
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
1. Tổ chức, đơn vị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải có các điều kiện sau đây:
a) Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận chuyển hàng hóa hoặc tổ chức, đơn vị được phép sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
b) Có phương tiện đủ điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp;
c) Đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
d) Người quản lý, người điều khiển phương tiện, áp tải và người phục vụ khác có liên quan đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện đề phòng cháy và chữa cháy;
đ) Có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hoặc mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp;
e) Có biểu trưng báo hiệu phương tiện đang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.
2. Người thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải tuân theo các quy định sau đây:
a) Thực hiện đúng nội dung ghi trong mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hoặc giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp;
b) Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất phát hoặc sau mỗi lần phương tiện dừng, đỗ và khắc phục ngay sự cố xảy ra;
c) Có phương án bảo đảm vận chuyển an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy; có biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp;
d) Thực hiện đầy đủ thủ tục giao, nhận về hàng hóa, tài liệu liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp;
đ) Không dừng, đỗ phương tiện ở nơi đông người, khu vực dân cư, gần trạm xăng, dầu, nơi có công trình quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; không vận chuyển khi thời tiết bất thường. Trường hợp cần nghỉ qua đêm hoặc do sự cố phải thông báo ngay cho cơ quan Quân sự, Công an nơi gần nhất biết để phối hợp bảo vệ.
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó nêu rõ lý do, khối lượng vật liệu nổ, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển; họ và tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện; biển kiểm soát của phương tiện;  
b) Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của tổ chức, đơn vị nơi nhận vật liệu nổ công nghiệp; 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp vận chuyển nhiều lần  
 

 
c) Giấy giới thiệu của người được tổ chức, đơn vị cử đến làm thủ tục kèm theo một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Chứng minh Quân đội nhân dân, Chứng minh Công an nhân dân; thẻ CCCD, Hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 01 giấy giới thiệu cho lần liên hệ làm thủ tục đầu tiên cho đến khi có thay đổi về người đến liên hệ (áp dụng đối với trường hợp một người đến liên hệ nhiều lần cho một thủ tục).  
Số lượng hồ sơ
 
01 bộ bản chính để so sánh và 01 bộ bản sao để lưu
Thời gian xử lý
  Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng CS.QLHC về TTXH CAT
Lệ phí

   Thu theo Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quy trình xử lý công việc
TT  Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1  Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2  Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày;
  - Thu lệ phí theo quy định;
  - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo mục B1.
Cán bộ tiếp dân
 
Giờ hành chính    - BM 01- Giấy biên nhận
   - Biên lai thu phí
   - BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 
B3 Lãnh đạo ký duyệt Lãnh đạo phòng    
B4
- Hoàn thành các nội dung nghiệp vụ và trả giấy phép 
 
Cán bộ tiếp dân Giờ hành chính    - Mẫu Giấy cấp phép vận chuyển VLNCN theo quy định tại VBQPPL hiện hành
   - BM 03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
B5 Thống kê và theo dõi   BM 04 - Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lưu ý - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001.
- Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 Quản lý sử, dụng vũ khí,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
- Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013).
- Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp.
- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
- Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 về Quy định về cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.
- Thông tư số 04/2014/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.
- Thông tư số 50/2014/TT-BCA ngày 24/10/2014 về cấp đổi giấy phép, cấp đổi giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
   - Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.