Đóng góp ý kiến

Thời gian giải quyết hồ sơ của Ông/bà như thế nào?

Sớm hơn so với thời gian hẹn trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả

Trễ hẹn nhưng được thông báo lý do trễ

Trễ hẹn nhưng không được thông báo lý do trễ

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 33
  • Tháng hiện tại: 235
  • Tổng lượt truy cập: 72044
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Chỉ cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho đối tượng theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khi giấy phép sử dụng bị hết hạn, bị mất.
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do cấp lại, số lượng Giấy phép cấp lại; số lượng, chủng loại, ký hiệu công cụ hỗ trợ đề nghị cấp lại.  
b) Giấy phép bị hết hạn hoặc bản tường trình nói rõ lý do mất, nêu rõ kết quả xử lý đối với việc làm mất Giấy phép.  
c) Giấy giới thiệu của người đến liên hệ.
Người có tên trong Giấy giới thiệu có trách nhiệm xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.
 
Số lượng hồ sơ
 
  01 (một) bộ
Thời gian xử lý
   - Ðối với cơ quan, tổ chức đề nghị cấp từ 50 giấy phép trở xuống thời gian hoàn thành không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
   - Ðối với cơ quan, tổ chức đề nghị cấp từ 50 giấy phép trở lên thời gian hoàn thành không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng CS.QLHC về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang
Lệ phí

   Thu theo Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2 Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày;
- Thu lệ phí theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo mục B1.
Cán bộ tiếp dân Giờ hành chính    - BM 01 - Giấy biên nhận
- Biên lai thu phí
   - BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B3 Lãnh đạo ký duyệt Lãnh đạo phòng   BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4
- Hoàn thành các nội dung nghiệp vụ và trả giấy phép Cán bộ tiếp dân Giờ hành chính Mẫu Giấy… theo quy định tại VBQPPL hiện hành.
- BM03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
B5 Thống kê và theo dõi     BM 04 - Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lưu ý - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
   - Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 ngày 30/6/2011 về quản lý sử dụng Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
   - Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
   - Thông tư 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
   - Thông tư số 50/2014/TT-BCA ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, CCHT.
  - Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.