Đóng góp ý kiến

Thời gian giải quyết hồ sơ của Ông/bà như thế nào?

Sớm hơn so với thời gian hẹn trả kết quả

Đúng ngày hẹn trả kết quả

Trễ hẹn nhưng được thông báo lý do trễ

Trễ hẹn nhưng không được thông báo lý do trễ

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 17
  • Tháng hiện tại: 642
  • Tổng lượt truy cập: 50494
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Đối tượng được cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 13; đối tượng được cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao theo quy định tại Điều 17, Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12, ngày 30/6/2011); Thông tư số 50/2014/TT-BCA ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, CCHT.
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao của cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do cấp lại giấy phép; số lượng giấy phép cấp lại; chủng loại, số hiệu, ký hiệu từng loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao. Trường hợp mất giấy phép sử dụng phải có bản tường trình nêu rõ các biện pháp khắc phục, xử lý.  
b) Giấy giới thiệu và một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Chứng minh Công an nhân dân còn giá trị sử dụng của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đến làm thủ tục.  
Số lượng hồ sơ
   01 (một) bộ
Thời gian xử lý
  Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang
Lệ phí

   Thu theo Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1    Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2  Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày;
 - Thu lệ phí theo quy định;
 - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ theo mục B1.
Cán bộ tiếp dân Giờ hành chính    - BM 01 - Giấy biên nhận, Biên lai thu phí
   - BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
  
B3    Lãnh đạo ký duyệt Lãnh đạo phòng   BM 02 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4
   Hoàn thành các nội dung nghiệp vụ và trả giấy phép 
 
Cán bộ tiếp dân Giờ hành chính
 
   - Mẫu Giấy… theo quy định tại VBQPPL hiện hành
   - BM 03 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
B5   Thống kê và theo dõi   BM 04 - Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lưu ý    - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - BM02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.
   - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
   - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
- Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 ngày 30/6/2011 về quản lý sử dụng Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
- Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13, ngày 12/7/2013).
- Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
- Thông tư 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
- Thông tư số 34/2012/TT-BCA, ngày 12/6/2012 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA, ngày 18/10/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao.
- Thông tư số 50/2014/TT-BCA ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, CCHT.
 - Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.