Đóng góp ý kiến

Ông/bà nhận thấy các trình tự, thủ tục để giải quyết thủ tục hành chính như thế nào ?

Thủ tục rất đơn giản, ngắn gọn

Thủ tục tương đối đơn giản, ngắn gọn

Thủ tục còn rườm rà do quy định nhiều giấy tờ

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 17
  • Tháng hiện tại: 629
  • Tổng lượt truy cập: 50481
Nội dung chi tiết

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
   Không
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
a) Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).  
b) Chứng từ lệ phí trước bạ.  
c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.  
d) Giấy tờ của chủ xe.  
Số lượng hồ sơ
01 (một) bộ
 
Thời hạn giải quyết
 
  Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ (trong trường hợp biển loại 3 số hoặc 4 số, cấp đổi sang biển 5 số); Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
Lệ phí

 

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/kết quả
B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra thực tế xe:
- Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế xe, gồm: nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, số chỗ đứng, số chỗ nằm, năm sản xuất, tải trọng và các thông số kỹ thuật khác;
- Cà số máy, số khung dán vào giấy khai đăng ký xe; ký đè lên bản cà số máy, số khung dán trên giấy khai đăng ký xe (một phần chữ ký trên bản cà, phần còn lại trên giấy khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiếm tra xe.
- Trường hợp xe được cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không có số máy, số khung thì lấy số VIN thay thế cho số khung (chụp ảnh số VIN thay thế cho bản cà số khung), đóng số máy theo biển số (sau khi được cấp biển số theo quy định tại khoản 5 Điều này).
 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B3 Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ xe. Hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận làm thủ tục đăng ký; sắp xếp hồ sơ theo thứ tự: giấy khai đăng ký xe, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, chứng từ nguồn gốc của xe và giấy tờ liên quan đến chủ xe (nếu có); đánh số thứ tự, thống kê, trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.
- Trường họp hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ thì ghi hướng dẫn cụ thể một lần vào mặt sau giấy khai đăng ký xe; ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B4 Thu lại biển số xe (trường hợp phải đổi sang biển 5 số hoặc hệ biển số mới của chủ xe khác hệ biển số cũ theo quy định), chứng nhận đăng ký xe.
Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe mà chưa nộp lệ phí trước bạ thì cấp phiếu trả lời xác minh để làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính Mẫu số 01
B5 Gửi thông báo đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan đăng ký quản lý hồ sơ xe biết và yêu cầu chuyển hồ sơ gốc. Ngay sau khi nhận được thông báo, cơ quan quản lý hồ sơ làm phiếu chuyển hồ sơ và gửi kèm hồ sơ gốc niêm phong cho cơ quan đăng ký mới     - Mẫu số 02
- Mẫu số 03
B6 Nhập thông tin chủ xe mới và thực hiện nghiệp vụ đăng ký sang tên trong tỉnh trên hệ thống đăng ký, quản lý xe. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B7 Viết phiếu rút hồ sơ gốc Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
 
B8
Cấp giấy hẹn cho chủ xe (nếu hẹn trả); trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B9 Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính Biên lai thu phí
B10 Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B11 Đóng dấu tiêu đề “Xe đăng ký ngày ... tháng ... năm ..., biển số ...” lên góc trên bên phải chứng từ nguồn gốc của xe.   Giờ hành chính  
B12 In chứng nhận đăng ký xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B13 Báo cáo cấp có thẩm quyền duyệt hồ sơ và ký các giấy tờ đăng ký xe theo quy định.
* Nếu trường hợp đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số thì thực hiện thêm:
- Bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký.
- Trả biển số xe.
Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B14    Đóng dấu và dán ép chứng nhận đăng ký xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B15 Báo cáo lãnh đạo duyệt hồ sơ và ký các giấy tờ đăng ký xe theo quy định. - Bộ phận nghiệp vụ
- Lãnh đạo phụ trách
   
B16 Thu giấy hẹn, trả chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giói theo quy định.     Giấy chứng nhận đăng ký xe
B17     - Mẫu số 07
- Mẫu số 08
 
Lưu ý     - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
  - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
   - Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
   - Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.