Đóng góp ý kiến

Ông/bà có được cán bộ hướng dẫn viết hồ sơ và các bước giải quyết thủ tục hành chính không?

Có hướng dẫn tận tình, dễ hiểu

Có hướng dẫn

Có hướng dẫn nhưng qua loa, khó hiểu

Không hướng dẫn

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 33
  • Tháng hiện tại: 232
  • Tổng lượt truy cập: 72041
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   1. Giấy khai đăng ký xe.  
   2. Đối với từng loại xe cần có giấy tờ sau:
   -  Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam
   + Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của cơ sở sản xuất theo quy định.
    + Hoá đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho.
   + Trường hợp xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng phải có văn bản phê duyệt thiết kế mẫu xe hoặc xác nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
   - Xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh
   + Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập xe.
   + Trường hợp xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu thì thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời bao gồm các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
   - Xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ Hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục thể thao, xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam thì chỉ cần giấy đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   - Đối với xe sang tên di chuyển đi địa phương khác, xe làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số thì hồ sơ cấp đăng ký, biển tạm thời gồm Phiếu sang tên di chuyển hoặc Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
   - Xe ô tô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài có tay lái bên phải (tay lái nghịch) được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật : Văn bản cho phép tham gia giao thông tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Bộ, Ngành được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.
   - Xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền: Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký xe. 
  x
   Khi đến làm thủ tục đăng ký cấp biển số tạm thời, chủ xe không phải mang xe đến kiểm tra nhưng phải nộp bản sao hồ sơ của xe (mang theo hồ sơ gốc để đối chiếu).    
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
   

Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang
 
Lệ phí
  

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/
Kết quả
B1    Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2    Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe, đối chiếu bản chính hồ sơ xe với bản sao. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B3    Nhập thông tin chủ xe, thông tin xe vào hệ thống đăng ký, quản lý xe. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B4 Cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính Biên lai thu phí
B5 Cấp giấy hẹn cho chủ xe (nếu hẹn trả); trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B6    Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định.
 
- Bộ phận nghiệp vụ
 
Giờ hành chính Biên lai thu phí
B7 In chứng nhận đăng ký xe.
 
   Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính    Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời, biển số xe tạm thời
B8 Báo cáo lãnh đạo Phòng PC67 duyệt hồ sơ và ký các giấy tờ đăng ký xe theo quy định.
 
   - Bộ phận nghiệp vụ
   - Lãnh đạo phòng
Giờ hành chính   
B9 Đóng dấu và dán ép chứng nhận đăng ký xe.     - Mẫu số 06 hoặc 07
- Mẫu số 08
B10 Trả chứng nhận đăng ký xe tạm thời và hồ sơ gốc cho chủ xe. Bàn giao hồ sơ cho cán bộ quản lý hồ sơ.
Trường hợp gia hạn chứng nhận đăng ký xe tạm thời thì thu lại chứng nhận đăng ký xe tạm thời đã cấp trước để lưu vào hồ sơ; cấp giấy đăng ký tạm thời mới (không cần phải có giấy khai đăng ký xe).
     
Lưu ý    - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
   - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
   - Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
   - Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
   - Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
   - Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.