Đóng góp ý kiến

Ông/bà có được cán bộ hướng dẫn viết hồ sơ và các bước giải quyết thủ tục hành chính không?

Có hướng dẫn tận tình, dễ hiểu

Có hướng dẫn

Có hướng dẫn nhưng qua loa, khó hiểu

Không hướng dẫn

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 33
  • Tháng hiện tại: 228
  • Tổng lượt truy cập: 72037
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
      Xe đã đăng ký từ tỉnh khác chuyển đến cho chủ xe tại địa phương.
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
     Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu)  
     Chứng từ lệ phí trước bạ  
     Giấy khai sang tên, di chuyển xe x  
     Phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc của xe  
     Giấy tờ của chủ xe  
Số lượng hồ sơ
  
Thời hạn giải quyết
  
Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; Giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần)
 
Lệ phí

  

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/kết quả
B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết giấy khai đăng ký xe theo mẫu quy định.  Cán bộ tiếp nhận Giờ hành chính  
B3 2. Kiểm tra thực tế xe
Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế xe, gồm: nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, số chỗ đứng, số chỗ nằm, năm sản xuất, tải trọng và các thông số kỹ thuật khác;
Cà số máy, số khung dán vào giấy khai đăng ký xe; ký đè lên bản cà số máy, số khung dán trên giấy khai đăng ký xe (một phần chữ ký trên bản cà, phần còn lại trên giấy khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm tra xe.
Trường hợp xe được cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không có số máy, số khung thì lấy số VIN thay thế cho số khung (chụp ảnh số VIN thay thế cho bản cà số khung), đóng số máy theo biển số (sau khi được cấp biển số theo quy định tại khoản 5 Điều này).
Cán bộ tiếp nhận Giờ hành chính  
B4 Kiểm tra hồ sơ đăng ký xe
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ xe. Hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận làm thủ tục đăng ký; sắp xếp hồ sơ theo thứ tự: Giấy khai đăng ký xe, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, chứng từ nguồn gốc của xe và giấy tờ liên quan đến chủ xe (nếu có); đánh số thứ tự, thống kê, trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đăng ký xe không đầy đủ thì ghi hướng dẫn cụ thể một lần vào mặt sau giấy khai đăng ký xe; ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về hướng dẫn đó.
Cán bộ tiếp nhận Giờ hành chính  
B5 Cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính Giấy biên nhận
B6 Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.  
 
   
B7 Thu lệ phí đăng ký xe Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính Biên lai thu phí
B8
Trả biển số xe (hướng dẫn chủ xe lắp biển số vào vị trí theo thiết kế của xe); trường hợp xe ô tô chỉ lắp được 2 biển số dài hoặc 2 biển ngắn thì cho đổi biển số, kinh phí chủ xe chịu trách nhiệm. Bộ phận nghiệp vụ
 
Giờ hành chính
 
 
B9 Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số, tải trọng, tự trọng, tên chủ xe đối với các loại xe ô tô theo quy định. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính Giấy khai đăng ký xe, chứng từ chuyển nhượng  chứng từ lệ phí trước bạ
B10 Đóng dấu tiêu đề “Xe đăng ký ngày ... tháng ... năm ..., biển số ...” lên góc trên bên phải chứng từ nguồn gốc của xe. - Bộ phận nghiệp vụ
 
Giờ hành chính  
B11    In chứng nhận đăng ký xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính Các giấy tờ đăng ký xe theo quy định
B12 Trình lãnh đạo Phòng PC67 và ký các giấy tờ đăng ký xe theo quy định.
 
- Bộ phận nghiệp vụ
- Lãnh đạo phòng
Giờ hành chính   
B13 Đóng dấu và dán ép chứng nhận đăng ký xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B14  Thu giấy hẹn, trả chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe mua bảo hiếm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giói theo quy định. Bộ phận nghiệp vụ   - Mẫu số 06 hoặc 07
- Mẫu số 08
B15 Bàn giao hồ sơ đăng ký xe cho cán bộ quản lý hồ sơ để lưu trữ theo quy định.      
Lưu ý    - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
   - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
   + Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
  + Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
   + Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
   + Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.