Đóng góp ý kiến

Ông/bà có được cán bộ hướng dẫn viết hồ sơ và các bước giải quyết thủ tục hành chính không?

Có hướng dẫn tận tình, dễ hiểu

Có hướng dẫn

Có hướng dẫn nhưng qua loa, khó hiểu

Không hướng dẫn

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 33
  • Tháng hiện tại: 208
  • Tổng lượt truy cập: 72017
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
   Không
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
a) Giấy khai đăng ký xe.  
b) Giấy tờ của chủ xe  
c) Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi lại đăng ký xe) hoặc nộp lại biển số (trường hợp đổi lại biển số xe).  
Số lượng hồ sơ
01 (một) bộ
Thời hạn giải quyết
  
- Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   - Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời gian hoàn thành không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Lệ phí

  

  Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1    Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe . Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B3    Kiểm tra thực tế xe (đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn, xe quảng cáo). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B4    Thu lại chứng nhận đăng ký xe Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B5    Viết phiếu đề xuất rút hồ sơ gốc, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ xe.  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Giờ hành chính  
B6 Thực hiện tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; lựa chọn đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính Giấy biên nhận
B7
 
 
- Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.
- Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định
- In chứng nhận đăng ký xe.
- Báo cáo chỉ huy Đội đăng ký xe xem xét, duyệt hồ sơ trình lãnh đạo ký các giấy tờ đăng ký xe theo quy định.
- Đóng dấu và dán ép giấy chứng nhận đăng ký xe.
- Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe và hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.
   - Bàn giao hồ sơ đăng ký xe cho cán bộ quản lý hồ sơ; báo cáo kết quả đăng ký xe theo quy định.
* Trường hợp nếu đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số thì thực hiện thêm các bước:
- Cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe.
- Trả biển số xe (hướng dẫn chủ xe lắp biển số vào vị trí theo thiết kế của xe); trường hợp xe ô tô chỉ lắp được 2 biển số dài hoặc 2 biển ngắn thì cho đổi biển số, kinh phí chủ xe chịu trách nhiệm.
Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
 
 
 
 
 
 
- Biên lai thu phí
  - Giấy chứng nhận đăng ký xe
   - Mẫu số 07

 
B8      Đóng dấu “Đổi, cấp lại lần thứ…    ” vào phía trên bên phải của giấy khai đăng ký xe. Trường hợp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe thì đóng thêm dấu “Đổi, cấp lại lần thứ…” vào mặt trước chứng nhận đăng ký xe (phía trên dòng chữ chứng nhận đăng ký xe).     Mẫu số 08
Lưu ý    - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
   - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008)
 - Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.