Đóng góp ý kiến

Ông/bà vui lòng đánh giá chung về mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của mình

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Không hài lòng

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 17
  • Tháng hiện tại: 658
  • Tổng lượt truy cập: 50510
Nội dung chi tiết
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
   Không
Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
1. Giấy khai thu hồi đăng ký xe, biển số xe (theo mẫu)  
2. Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
Trường hợp mất đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).
x  
  3. Giấy tờ của chủ xe
Đối với xe của tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự và nhân viên tổ chức đó, cần có giấy giới thiệu của Sở ngoại vụ.
 
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
  
  Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
    Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Lệ phí

   

Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian
Biểu mẫu/
Kết quả
B1    Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2    Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B3    Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B4  
   Viết phiếu rút hồ sơ gốc. 

 
Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B5    Nhập nội dung thu hồi vào máy vi tính. In 02 Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe.
   Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe để lấy tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác thì in Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; đồng thời, xác nhận vào mặt sau Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cấp cho tổng thành khung hoặc tổng thành máy.
Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B6    Cắt góc phía trên, bên phải, giấy chứng nhận đăng ký xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  
B7    Báo cáo Lãnh đạo duyệt và ký giấy chứng nhận thu hồi giấy đăng ký, biển số xe. - Bộ phận nghiệp vụ
- Lãnh đạo phụ trách
Giờ hành chính  
 
B8
    Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời cho xe ôtô và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số để tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe dự án được miễn thuế nhập khẩu nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.  Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời
B9     Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính  Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe
 
B10
    Bàn giao hồ sơ, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (bản lưu) cho cán bộ quản lý hồ sơ. Bộ phận nghiệp vụ Giờ hành chính - Mẫu số 07
- Mẫu số 08
Lưu ý    - Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
   - Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
Cơ sở pháp lý
 - Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
 - Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.