Đóng góp ý kiến

Ông/bà đã tìm hiểu thông tin, quy định của Nhà nước về thủ tục hành chính này qua hình thức nào?

Qua Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang

Đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ

Qua cán bộ tiếp nhận hướng dẫn

Hình thức khác

Thống kế truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 33
  • Tháng hiện tại: 210
  • Tổng lượt truy cập: 72019
Ban hành từ ngày   Đến ngày
STT Tên thủ tục
1

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

2

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

3

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

4

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

5

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

6

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

7

Đăng ký, sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an tỉnh Tuyên Quang

8

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biến số xe

9

Đăng ký xe tạm thời

10

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an tỉnh Tuyên Quang

11

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an tỉnh Tuyên Quang

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Tuyên Quang

13

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Tuyên Quang

14

Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an tỉnh Tuyên Quang