Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 94
  • Tháng hiện tại: 234
  • Tổng lượt truy cập: 107992
STT Tên thủ tục
1

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

2

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

3

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

4

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

5

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

6

Đăng ký, sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an tỉnh Tuyên Quang

7

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biến số xe

8

Đăng ký xe tạm thời

9

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an tỉnh Tuyên Quang

10

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an tỉnh Tuyên Quang

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Tuyên Quang

12

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Tuyên Quang

13

Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an tỉnh Tuyên Quang