Đóng góp ý kiến

Theo Ông/Bà mức độ công khai thủ tục hành chính hiện nay như thế nào?

Đầy đủ, công khai, minh bạch

Tương đối đầy đủ thông tin để thực hiện

Có công khai nhưng đọc khó hiểu

Không thấy công khai, thông tin gì về thủ tục

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 41
  • Tháng hiện tại: 1104
  • Tổng lượt truy cập: 95573

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày   Đến ngày
STT Tên thủ tục
61

Đăng ký lại mẫu con dấu

62

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

63

Đăng ký mẫu con dấu mới

64

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

65

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

66

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

67

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

68

Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an thành phố Tuyên Quang

69

Tách sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Tuyên Quang

70

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Tuyên Quang

71

Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Tuyên Quang

72

Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an thành phố Tuyên Quang

73

Đăng ký thường trú tại Công an thành phố Tuyên Quang

74

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác tại Công an tỉnh

75

Đăng ký, sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an tỉnh

76

Thu hồi giấy chứng nhận, biển số xe tại Công an tỉnh

77

Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh

78

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an tỉnh

79

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

80

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

81

Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an tỉnh

82

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

83

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

84

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

85

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

86

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

87

Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

88

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

89

Cấp giấy nghiệm thu về PC&CC

90

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau