Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 57
  • Tháng hiện tại: 1120
  • Tổng lượt truy cập: 95589

Đóng góp ý kiến

Ông/bà có được giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự thủ tục đã công khai không?

Không đúng về lịch giải quyết

Không đúng về lệ phí

Không đúng về thành phần hồ sơ

Không đúng về trình tự thực hiện

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày   Đến ngày
Nội dung chi tiết
5.1 Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
- Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.
- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.
- Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19 ngày 14/6/2017 của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Đã chấp hành Quyết định xử phạt hành chính theo quy định trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc đã đáp ứng điều kiện trong trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với trường hợp quy định tại các Điểm b, c và h, Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
Trường hợp để mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT:
1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).
2. Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).
 
 
x
 
 
x
 
 
 
 
Trường hợp bị cơ quan Công an có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và h khoản 1 Điều 18 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP:
1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).
2. Các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh (nếu có).
x  
 
 
 
 
 
x
5.4 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.5 Thời gian xử lý
Không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
- Trực tiếp tại Công an cấp huyện.
- Qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.
- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh (khi đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT).
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết)
5.8 Lệ phí
300.000 đồng/lần
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/
Kết quả
  Chuẩn bị và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Tổ chức, doanh nghiệp Giờ hành chính Theo mục 5.3
B1   Cán bộ thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 1/2 ngày làm việc  
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ:
+ Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp thì ghi Giấy biên nhận hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.
+ Nếu cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua đường giao liên của đơn vị đến cơ sở kinh doanh.
- Giấy ĐK1a hoặc Giấy BM.01.
- Phiếu BM.05.
b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:
- Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp thì ghi hướng dẫn vào Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.
- Nếu cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua đường giao liên của đơn vị đến cơ sở kinh doanh.
- Phiếu ĐK2 hoặc Phiếu BM.02.
- Phiếu BM.05.
c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện:
- Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp thì không tiếp nhận, nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ hoặc gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện khi cơ sở kinh doanh có yêu cầu.
- Nếu cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì hoàn thiện văn bản Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện, gửi cho cơ sở kinh doanh qua đường giao liên của đơn vị đến cơ sở kinh doanh.
- Phiếu ĐK3 hoặc Phiếu BM.03.
- Phiếu BM.05.
B2 Thẩm định, đề xuất bằng văn bản việc giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc văn bản từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT Cán bộ thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 1/2 ngày làm việc - Văn bản đề xuất kèm hồ sơ hoặc văn bản từ chối.
- Phiếu BM.05.
B3 Xem xét, kiểm tra hồ sơ và ký văn bản đề xuất cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Chỉ huy Đội Cảnh sát QLHC về TTXH 1/2 ngày làm việc - Văn bản đề xuất kèm hồ sơ hoặc văn bản từ chối.
- Phiếu BM.05.
B4 Xem xét, kiểm tra hồ sơ và duyệt ký các giấy tờ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Lãnh đạo Công an cấp huyện 1/2 ngày làm việc - Mẫu số 01: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc văn bản từ chối.
- Phiếu BM.05.
B5 1. Đóng dấu, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Cán bộ thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Giờ hành chính Mẫu số 01;
- ĐK10: Sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.
- Mẫu BM.05.
2. Trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT:
a) Trường hợp trả trực tiếp cho cơ sở kinh doanh:
- Kiểm tra Giấy ĐK1a hoặc Giấy BM.01, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được tiến cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.
- Lập biên bản giao nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, ghi đầy đủ thông tin nội dung trong biên bản.
- Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT ký vào Sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.
- Viết biên lai và thu phí thẩm định theo quy định.
Cán bộ thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Giờ hành chính - Mẫu số 01.
- Giấy ĐK1a hoặc Giấy BM.01.
- Mẫu ĐK10: Sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.
- ĐK9: Biên bản giao nhận.
- Biên lai thu phí.
- Phiếu BM.05.
b) Trường hợp trả qua dịch vụ bưu chính thì chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và biên lai thu phí thẩm định qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính sau khi nhận được tiền phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh (phí dịch vụ bưu chính do cơ sở kinh doanh chi trả). - Mẫu số 01.
- Giấy ĐK1a hoặc Giấy BM.01.
- Mẫu ĐK10: Sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.
- ĐK9: Biên bản giao nhận.
- Biên lai thu phí.
- Phiếu BM.05.
c) Trường hợp không giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT:
- Trả lại hồ sơ đã tiếp nhận;
- Đề nghị người được cơ quan, tổ chức cử đến nhận kết quả kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ;
- Giao văn bản từ chối cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho người đến nhận kết quả; yêu cầu người đến nhận ký vào Sổ theo dõi (ký, ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm nhận lại hồ sơ và kết quả giải quyết).
- Mẫu ĐK3 hoặc Phiếu BM.03 và hồ sơ đã tiếp nhận.
- Mẫu ĐK10.
- Phiếu BM.05.
B6 Thống kê và theo dõi. Cán bộ thuộc Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Giờ hành chính Sổ theo dõi hoặc sổ BM.06
Lưu ý - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - BM.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của Mục 5.9. Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị. Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
- Trong trường hợp mất Giấy biên nhận hồ sơ thì liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an cấp huyện để đề nghị in và nhận lại Giấy. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thời hạn thực hiện thủ tục hành chính có thể ngắn hơn thời hạn pháp luật quy định.