Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 53
  • Tháng hiện tại: 1116
  • Tổng lượt truy cập: 95585

Đóng góp ý kiến

Ông/bà đã tìm hiểu thông tin, quy định của Nhà nước về thủ tục hành chính này qua hình thức nào?

Qua Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang

Đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ

Qua cán bộ tiếp nhận hướng dẫn

Hình thức khác

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày   Đến ngày
Nội dung chi tiết
5.1 Cơ sở pháp lý
- Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT số 14/2017/QH14.
- Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT.
- Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT. Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an.
- Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị VK, VLN quân dụng, CCHT.
- Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VK thô sơ.
-  Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý VK, VLN, CCHT.  Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.
5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Chỉ cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, CCHT đối với cá nhân được tham gia huấn luyện và có kết quả kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT.
5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các cá nhân tham gia huấn luyện về quản lý, sử dụng VK, VLN quân dụng, CCHT.
Trường hợp chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, CCHT hết hạn thì được cấp đổi và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp lại chứng chỉ đã cấp trước đó.
x  
5.4 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.5 Thời gian xử lý
Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, sau khi kết thúc kiểm tra, sát hạch, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm cấp chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, CCHT cho các cá nhân có kết quả đạt yêu cầu; đối với cá nhân không đạt yêu cầu, gửi thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị huấn luyện.
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Trực tiếp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết)
5.8
 
Lệ phí
Không
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/
Kết quả
  Sau khi kết thúc huấn luyện về quản lý, sử dụng VK, CCHT, cơ quan, tổ chức huấn luyện ở trung ương phải nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Giờ hành chính Theo mục 5.3
B1 Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Cán bộ thuộc Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu Giờ hành chính - Giấy BM.01.
- Phiếu BM.05.
B2 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thành lập Hội đồng sát hạch, tiến hành tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá kết quả kiểm tra đối với cá nhân được huấn luyện về quản lý, sử dụng VK, CCHT. Cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Giờ hành chính - Hội đồng sát hạch, đánh giá kết quả kiểm tra.
- Phiếu BM.05.
B3 Sau khi kết thúc kiểm tra, sát hạch, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có trách nhiệm cấp Chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, CCHT cho các cá nhân có kết quả đạt yêu cầu; đối với cá nhân không đạt yêu cầu, gửi thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị huấn luyện. Cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH 03 ngày làm việc - Mẫu VC15 hoặc thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch không đạt.
- Phiếu BM.05.
B4 Trả kết quả: Căn cứ theo thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng VK, CCHT đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để nhận Chứng chỉ quản lý VK, VLN quân dụng, CCHT (mẫu VC15) hoặc thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch không đạt; yêu cầu người đến nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi (ký, ghi rõ họ tên, ngày nhận kết quả). Cán bộ thuộc Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu Giờ hành chính - Mẫu VC15 hoặc thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch không đạt.
- Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ.
- Phiếu BM.05.
B5 Thống kê và theo dõi Cán bộ Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu Giờ hành chính Sổ theo dõi hoặc sổ BM.06
Lưu ý - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - BM.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của Mục 5.9. Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị. Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
- Trong trường hợp mất Giấy biên nhận hồ sơ thì liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để đề nghị in và nhận lại Giấy. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thời hạn thực hiện thủ tục hành chính có thể ngắn hơn thời hạn pháp luật quy định.