Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 175
  • Tháng hiện tại: 3800
  • Tổng lượt truy cập: 146673

Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

Quy định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công, công việc nội bộ không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, công việc nội bộ cho tổ chức, công dân. Hướng tới và đảm bảo cải tiến liên tục của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, luôn thực hiện các hành động khắc phục để phát hiện, điều tra và sửa chữa những sự không phù hợp liên quan đến dịch vụ, các quá trình và Hệ thống quản lý chất lượng.

Đăng lúc: 26-09-2020 08:51:34 PM | Đã xem: 485 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: 04 Quy trình bắt buộc

Hướng dẫn Đánh giá nội bộ

Hướng dẫn cách thức nhận diện, đánh giá, giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến mục đích và các kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đăng lúc: 26-09-2020 08:48:13 PM | Đã xem: 585 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: 04 Quy trình bắt buộc

Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (phương pháp định lượng)

Hướng dẫn cách thức nhận diện, đánh giá, giải quyết các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến mục đích và các kết quả dự kiến trong Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đăng lúc: 26-09-2020 08:40:06 PM | Đã xem: 1932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: 04 Quy trình bắt buộc

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)

Kiểm soát các thông tin văn bản dưới dạng tài liệu, hồ sơ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng đã xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu cần thiết

Đăng lúc: 26-09-2020 08:34:09 PM | Đã xem: 877 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: 04 Quy trình bắt buộc